Na systemach Windows w przypadku problemów typu "Program przestał działać", "Pamięć nie może być Written" - należy uruchomić CMD.exe jako administrator, wpisać komendę: bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff i uruchomić komputer ponownie.

Nazwa System Link
GameClient v4.0.0,180609 ⊞ Windows
GameClient v4.0.0,180609  macOS
GameClient v4.0.0,180609 🐧 Linux + wine