1. Definicje
  • Serwis - Witryna Raviamt2.pl pozwalająca użytkownikowi korzystać ze wszystkich zawartych na niej funkcji.
  • Serwer - Komputer zawierający oprogramowanie pozwalające na korzystanie z serwisu Raviamt2.pl
  • Użytkownik - Osoba fizyczna z możliwością utworzenia konta w serwisie po uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu.
  • Administrator - Osoba (bądź zespół osób) decyzyjna w sprawach modyfikacji warunków użytkowania, zarządzająca i odpowiedzialna za funkcjonowanie serwisu znajdującego się na serwerze oraz jego usług pokrewnych.
  • Konto - Zasób serwera wydzielany użytkownikowi za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, którego właścicielem jest Administrator mający prawo w dowolnym czasie go zawiesić, jeśli jest wykorzystywany w niewłaściwy sposób.
  • Itemshop - jest to wirtualny sklep stworzony na potrzeby zakupu wirtualnych ikon w serwisie za pośrednictwem punktów lojalnościowych (Smocze Monety), stworzonych specjalnie na potrzeby serwisu.
  • Smocze Monety - Punkty Lojalnościowe które Użytkownik otrzymuje wraz zakupem konta VIP, które Użytkownik może doładować, pozwalające na zmianę jego statusu w serwisie.
  • Support - Pomoc techniczna udzielana przez Administratora użytkownikowi.
  • Forum - Platforma pozwalająca użytkownikowi na dyskusję z innymi użytkownikami.
  • Baza danych - Zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami obejmujący określony zakres danych cyfrowych serwera.
 2. Postanowienia Ogólne
  • Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad panujących na serwisie Raviamt2.pl
  • Warunkiem korzystania z serwisu Raviamt2.pl i produktów na nim zawartych jest rejestracja w serwisie
  • Rejestracja w serwisie oznacza akceptację regulaminu
  • Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z regulaminem, którego znajomość i akceptacja jest obowiązkowa do rejestracji w serwisie, jak i dalszego korzystania z usług serwisu.
  • O wszelkich zmianach regulaminu, administrator jest zobowiązany poinformować użytkownika za pośrednictwem ogłoszenia na stronie lub poprzez wiadomość e-mail.
  • Serwis jest w pełni darmowy, a administrator nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z treści i materiałów dostępnych na stronie.
  • Administrator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług serwisu z uzasadnionych przyczyn technicznych, jak również bez podania uzasadnienia oraz z powodu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych.
  • Serwis oraz wszystkie udostępniane na nim zasoby pokrewne są własnością właściciela serwisu. Użytkownik ma tylko możliwość korzystania z nich w celach rozrywkowych.
  • Użytkownik ma obowiązek zachowania danych konta w tajemnicy. (Administrator nigdy nie poprosi o udostępnienie danych do konta)
  • Administrator nie odpowiada za wszelkie straty związane z niezastosowania się do ww. punktów.
 3. Użytkownik
  • Użytkownik ma obowiązek stosować się do regulaminu gry oraz Tabeli Kar.
  • Użytkownik rejestrując się w serwisie akceptuje regulamin serwisu i ma obowiązek go przestrzegać.
  • Użytkownik zakładając konto w serwisie bierze pełną odpowiedzialność za to, w jaki sposób jest ono wykorzystywane.
  • Użytkownik ma prawo do posiadania więcej niż jednego konta w serwisie.
  • Użytkownik nie może działać w sposób szkodzący serwisowi.
  • Podczas rejestracji w serwisie, użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwego adresu e-mail. Administrator ma możliwość zweryfikować adres e-mail użytkownika, który jest zobowiązany posiadać dostęp do adresu e-mail podanego przy rejestracji w serwisie.
  • Nazwy własne użytkownika nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających godność osób trzecich, dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujących do przemocy, a także treści o charakterze reklamowym i inne niezgodne z prawem.
  • Użytkownik na prośbę Administratora ma obowiązek współpracy z nim w celach wyjaśnienia spraw dotyczących naruszenia regulaminu, działania na szkodę serwisu, itp.
  • Użytkownik ma obowiązek zgłaszać administratorowi wszelkie błędy w funkcjonowaniu serwisu. A wykorzystywanie owych błędów do własnych korzyści użytkownika będzie surowo karane.
  • Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań, które mogą mieć niekorzystny wpływ na działanie serwisu oraz produktów pochodnych udostępnianych przez właściciela serwisu.
  • W przypadku, gdy użytkownik nie przestrzega regulaminu, administrator ma prawo wymierzyć karę objętą w Tabeli Kar
  • Użytkownik ma prawo odwołać się od nałożonej kary poprzez kontakt z administratorem za pośrednictwem forum.
  • Użytkownikom zabrania się przekazywania danych dostępowych do konta osobom trzecim.
 4. Administrator
  • Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu i jego pochodnych.
  • Administracja jest zobowiązana wymierzyć karę w postaci blokady konta za nieprzestrzeganie warunków użytkowania serwisu stosując się do Tabeli Kar.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkownika oraz szkody wynikające z nieprawidłowego wykorzystywania zasobów serwisu przez użytkownika.
  • Administrator nigdy nie nakazuje użytkownikowi udostępnienia żadnych danych do konta udostępnianego mu w serwisie.
  • W sytuacji, gdy regulamin serwisu nie reguluje w danym przypadku zasad działania przez Administratora, ma on prawo do samodzielnego podjęcia decyzji.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty konta oraz skutków włamania i kradzieży jego konta, wynikającego z niezastosowania się do zaleceń określonych w regulaminie oraz Tabeli Kar.
  • Administrator jest właścicielem kont w serwisie, użytkownik rejestrując się w serwisie nie staje się właścicielem konta a jedynie jego użytkownikiem.
 5. Item-Shop
  • Korzystanie z serwisu oraz itemshop jest w pełni darmowe i nie są pobierane z tego tytułu żadne opłaty.
  • Item Shop jest to wirtualny sklep stworzony na potrzeby zakupu wirtualnych ikon w serwisie za pośrednictwem punktów lojalnościowych (Smocze Monety), stworzonych specjalnie na potrzeby serwisu.
  • Płatności są dokonywane dobrowolnie przez użytkowników.
  • Użytkownik dokonując zakupu robi to w pełni dobrowolnie, w ramach gratyfikacji ze strony serwisu Użytkownikowi przyznawana jest określona ilość punktów lojalnościowych ‘Smocze Monety’ za które Użytkownik może zakupić wirtualne ikony w ItemShopie.
  • Wirtualne Ikony znajdują się tylko i wyłącznie w bazie danych serwera i są dostępne tylko w zakładce ‘Galeria’ w ItemShop do której Użytkownik otrzymuje dostęp wraz z zakupem punktów lojalnościowych.
  • Ikony są własnością serwisu, Użytkownik otrzymuje jedynie prawo do ich przeglądania w momencie ich odbioru w Item Shop.
  • Smocze Monety nie posiadają żadnej wartości pieniężnej oraz nie są wymienialne na jakąkolwiek inną walutę wirtualną bądź rzeczywistą.
  • Wszelkie zakupione przez użytkownika wirtualne ikony można oglądać w Item Shop w zakładce “Galeria”
  • Administrator informuje iż w przypadku zamknięcia serwisu lub zakończenia świadczenia usług nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Użytkowników związanych z smoczymi monetami bądź usługami pokrewnymi dostępnymi na serwisie.
  • Administrator nie odpowiada za problemy związane z zakupem wirtualnej waluty. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnościami, Użytkownik ma obowiązek kontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem płatności poprzez formularz dostępny na jego stronie internetowej: rootpay.pl/reklamacje
 6. Polityka Prywatności
  • Niniejsze przepisy określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu.
  • Dane przetwarzane przez serwis są chronione przez certyfikat SSL, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa przepływu danych pomiędzy klient - serwer.
  • Hasła Użytkowników w bazie danych są szyfrowane, dzięki czemu ulepszone jest ich bezpieczeństwo.
  • Dane podawane przez Użytkownika w formularzu rejestracji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  • Usługodawca ma prawo udostępniać dane Użytkownika które zostały zamieszczone w formularzu rejestracyjnym oraz adres IP podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zmian zasad w polityce ochrony danych w przypadku ewentualnej zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  • Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie mu wiadomości marketingowych drogą elektroniczną. Baza adresów mailowych pozostawionych w serwisie nie zostanie sprzedana ani udostępniona osobom trzecim zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Będzie wykorzystywana tylko do ew. rozsyłania akcji marketingowych lub promocyjnych wyłącznie związanych z serwisem Raviamt2.pl
  • Każdy Użytkownik w dowolnej chwili może zażądać usunięcia go z bazy danych. Efektem tego będzie pozbawienie takiego Użytkownika możliwości korzystania z dalszych usług serwisu Raviamt2. W tym celu należy kontaktować się poprzez wiadomość email pod adres: [email protected]
  • Do zakupienia punktów lojalnościowych wykorzystywanych w ItemShop mogą być wymagane dodatkowe dane, takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego itp. Odpowiedzialnym za przetwarzanie tych danych jest serwis ROOTPAY Sp. z o. o.

Nazwa firmy: GRL MIKE Michał Graczyk

60-129 Poznań, wielkopolskie - Poland

Piotra Skargi 8/2

NIP: 7792342204

REGON: 380691780

Akceptuję